Gutter som vil knulle homoseksuell sex til salgs

gutter som vil knulle homoseksuell sex til salgs

.. Kan man da ikke bare ta kontakt via disse, dersom man har et udekket behov for å dele ut empati og hjelp, med eller uten gåseøyne. Salg av sex Innsendt av: Visket ut av den offentlige debatten som om de ikke eksisterte, og som om markedet med menn som selger sex ikke er et like mangfoldig, komplekst og sammensatt fenomen som kvinner som selger sex. Han sier han ikke lenger lar seg påvirke av forespørsler om å selge sex. I all vår kontakt med sexarbeidere, oppfordrer Pion til sikrere sex. Bi mann Oslo søker uforpliktende sex treff med kvinner å par i Oslo området.

De viser at mellom to til fem prosent av guttene sier de har solgt sex. Det er dobbelt så mange som av jentene. Han sier at til tross for at det er flere gutter enn jenter som oppgir å ha solgt kroppen sin, så er det flest jenter og kvinner som tar kontakt med Prosenteret.

For å finne svar på hvorfor det tilsynelatende er få unge gutter og menn som varsler om prostitusjon, tar vi kontakt med Charlotte Ruud Granum. Hun har skrevet masteroppgaven «Bakom de lukkede dører — En kvalitativ studie av fem menn som har erfaring med salg av sex». De unge mennene jeg snakket med fortalte at de følte seg oversett i samfunnsdebatten. De reagerte på at det kun fokuseres på at jenter må sette grenser og lære seg å si nei.

Hun forteller at det tok lang tid før hun fant noen som ønsket å snakke om egne erfaringer og tror årsaken henger sammen med det hun forklarer som et dobbelt tabu. Det handler om de grunnleggende ideene vi har om kjønn der det er vanskeligere å forestille seg menn som ofre, spesielt når det er snakk om seksualitet. Ettersom prostitusjon i seg selv er tabubelagt, blir mannlig prostitusjon et dobbelt tabu, sier Ruud Granum. Hun mener det kan forklare hvorfor menn i mindre grad oppsøker hjelp og at det forskes lite på menn som prostituerer seg.

De følte seg rett og slett glemt. Noen var unge og usikre, noen trengte pengene mens andre igjen søkte spenningen. Det er mange ulike grunner til at noen begynner å prostituere seg. Ettersom dette er noe som det ikke snakkes så mye om er det også grunn til å tro at det er store mørketall. Tilbake i Bodø har Haakon Gunnestad lagt fra seg mobilen. Han sier han ikke lenger lar seg påvirke av forespørsler om å selge sex. De kan føle seg presset til å ta i mot tilbud om penger i bytte for seksuelle tjenester.

Det er mye penger det er snakk om og enkelte tenker nok ikke på konsekvensene. Jeg tror også at ungdom som er i et miljø der de føler press om å ha penger til å gå på kafé, dra ut å spise og ha moteriktige klær kan føle at dette er en måte å tjene penger raskt på. Det blir bare ikke snakket like mye om. Ungdom er gjerne i en litt usikker fase i livet og da kan slike henvendelser være veldig ubehagelig.

Det er ingen grunn til å tro at homofile er mer utsatt for dette enn andre. Daglig leder i Gaysir AS, Jim Høyen, sier de tar flere forholdsregler for å hindre at prostitusjon skjer gjennom deres nettside. Jim Høyen er daglig leder for nettstedet Gaysir AS. Han sier de gjør det de kan for å forhindre prostitusjon. Da sletter vi profilen til vedkommende og kontakter politiet. En slik opptreden er selvfølgelig helt uakseptabel. Han sier at nettforumet på Gaysir har en aldersgrense på 16 år, men at det er vanskelig å kontrollere at medlemmene ikke er yngre ungdommer som lyver om alderen.

På dette området har derfor foreldrene et ansvar for å passe på hvilke sider barna deres bruker. Som et landets mest populære nettforum med over Vi har også en varslingsknapp tilknyttet innboksen, slik at brukere kan varsle Kripos om noe ubehagelig skjer. Men selvsagt; møtet er åpent for alle som har erfaringer, spørsmål eller synspunkter på prosjektet vi har startet.

Ingen spørsmål er for dumme, og alt kan diskuteres. Andrès og Morten er beredt til å svare på det meste, så bare fyr løs! Anonym er det mange som selger sex, og er det mange som kjøper? Noe som kjennetegner prostitusjon er at den er transnasjonal. Pions erfaring er at det er en del gutter og menn på markedet, som reiser rundt i Europa som eskorter.

Du har også norsk-etniske som for eksempel selger sex ved siden av studiene. Hilsen Andrès og Morten! Pion ser ikke på alle sexarbeidere som ofre. Grunnen til at noen velger å selge sex er mange. Noen for å komme ut av fattigdom, andre igjen for å få penger til materielle goder eller ferier de ellers ikke ville hatt råd til. Det er like mange forskjellige grunner til at folk selger sex, som det er sexarbeidere, og for oss er det viktig ikke å redusere gruppen til hjelpeløse ofre.

Morten og Andrès Salg av sex Innsendt av: Nå er vi på nett!! Vi er i mot at politiet, nå med sexkjøpsloven og hallikparagrafen for hånd, jager nettopp sexarbeidere fra gata, eller leilighetene de har leid seg inn på. Alternativet må være å sikre rettigheter for de som ønsker å selge sex, og tiltak for de som ønsker seg ut av sexsalg. Slik det er i dag er det bare kvinnelige sexarbeidere som det er opprettet arbeidsmarkedstiltak, men for store grupper som for eksempel de nigerianske prostituerte, er samfunnets tiltak "Exit".

Pion ser sexkjøpsloven også som et imigrasjonsregulerende verktøy, da kjøp og salg av sex plutselig ble for "sort" i Oslos gater. Les mer hva vi mener her: Er det sexselgernes eller "hjelpernes" behov man skal tilfredstille?

Anonym Det vrimler av hva jeg kaller "empatidamer" selv om det også er enkelte menn som er inne og beiter på dette hjelpebehovet. Hvis hjelpemenneskene har for lite å gjøre, så annonserer de og søker mediaomtale. Det er allered en hel rekke organisasjoner som ønsker å hjelpe prostituerte. Men folk som er på empatijakt er det færre av. Flere nettsteder averterer guttesex til salgs. Kan man da ikke bare ta kontakt via disse, dersom man har et udekket behov for å dele ut empati og hjelp, med eller uten gåseøyne.

Pion som står for Prostituertes Interesseorganisasjon i Norge, er ikke er et sosialt hjelpetiltak, men en rettighetsorganisasjon, og en vaktbikkje for sexarbeidere. Dette prosjektet tar ikke som mål å øse ut empati over mannlige sexarbeidere, men å informere dem om rettigheter de har i samfunnet. Pion ønsker å signalisere at vi er her, og at vi kan tilby kondomer og glid, juridisk rådgivning, og kontakt med helsevesenet.

På dette prosjektet jobber vi på flere arenaer enn Gaysir. Klem Unge men selger sex! Jeg er nå 61 år snart og tilbød mine tjenester på Østbanen når jeg var i 20 årene. Jeg har ikke att noe skade av dette, kom fra en "pen" familie og trengte ikke penger, brukte ikke stoff og har ikke begynt etter dette heller. Jeg tok ike skade av dette, men likte å ha sex med men noe som også den "såkalte studenten" sier i VG.

Unge gutter er ikke noen stupide nek ei heller de jentene som selger sex i dag! Angrip heller bakmennene som gjør dagens jenter og muligens gutter avhengig av stoff. Ja, sågar de som også jobber i Pion tilbyr sine tjenester selv om kundene nå er i fåtal.

Jeg avslutter med å si: Hva er galt å selge sex frivillig noe de fleste gjør for å få en bedre verdag og med forbud stopper ikke verden eldste yrke!!! Pion bør heller jobbe for bedre leve kår for de som tilbyr sine tjenester og de som kjøper!. Vi er enig med deg og tror ikke alle sexarbeidere er ofre, eller tar skade av sexsalg.

Pion jobber for å bedre levekår for de som tilbyr sine tjenester. Pion har frontet kampen mot sexkjøpsloven i Norge. En hver skal få bestemme over egen kropp, og ta egne valg. Vi tror ikke forbud mot kjøp av sex hjelper mot sosiale problemer.

Da må man heller innføre konkrete tiltak, og rettigheter - fremfor statlig moralisme. Hilsen Morten og Andrès cos Innsendt av: Vi mener det ikke er opp til det såkalte homsemiljøet å gripe inn ovenfor sexarbeidere.

Pion har derimot jobbet opp mot homoorganisasjonene for sette tema på dagsorden. Noe vi kommer til å fortsette med. Både Pion, og vi privat, er sterkt imot mobbing og sexpress. Derfor er det viktig for oss å ha god dialog både med sexarbeidere, og med kundene. Anonym Jeg lurer på hvorfor Morten og André vil ha kontakt med unge gutter som selger sex?

Er de blitt moralske på sine gamle dager og vil profitere på den nye bølgen, nå som de ikke lenger har noe å selge? Er det ikke slik at den nymoralistiske holdningen til prostitusjon skaper ytterlige stigmatisering og undertrykkelse av grupper mennesker som allerede er undertrykt, ofte på mer enn en måte? Jeg heter Andrès og ikke Andrè.: Vi er helt enig i det siste utsagnet, og mener det er viktig å jobbe mot stigmatisering av sexarbeiderne.

Sexkjøpsloven er dessverre med å skape dette stigma, vi kjemper hardt i mot. Klem fra oss gamle: Anonym Er det flest aktive eller passive som vil kjøpe sex? Er det mest oralsex eller analsex det går i? Hender det at den som selger blir truet og nedverdiget?

Marit Nybakk sa i forrige ukes NyTid at sexkjøpsloven var et verktøy for å forhindre smitte av HIV blant menn som selger sex til menn. Vi leser det som om hun mener hiv-positive, og hiv-positive sexarbeidere ikke skal få lov til å ha sex. Det er etter Pions mening både sexarbeideren, og kunden sitt ansvar å beskytte seg mot seksuelt overførbare infeksjoner. Ansvaret kan ikke skyves på sexarbeiderne aleine.

Det er heller ikke prostitusjon som øker risiko for smitte, men fraværet av kondom. Dersom sexarbeidere opplever trusler og vold, bør de kontakte politiet, og Pion.

Vi har juridiske rådgivere som kan bistå. All kontakt forblir selvsagt anonym. Sommerhilsen fra Morten og Andrès: Hvor mange gutter selger sex i Norge Innsendt av: Anonym Hei vet dere hvor mange gutter som selger sex i Norge? Morten som har jobbet i Pion med menn som selger sex i snart to år, har hatt kontakt med noe i underkant av Det er vanskelig å tallfeste eksakt siden mange unge menn kan spleise på en annonse, og en sexarbeider kan ha flere annonser.

En annen forklaring ligger i at det ikke finnes noe etablert subkultur for menn som selger sex, til forskjell for damene i sexarbeid. Dette gjør dem mer usynlige. Mvh, Andrès og Morten hva er lissom problemet med å ville selge sex? Anonym mange har jo dette som en ekstra måte å tjene penger på, og for mange er det frivillig. Det er viktig å huske på at sexsalg er en avtalt relasjon mellom to voksne parter.

Mvh, Andrès og Morten Solidaritet Innsendt av: Anonym Kjære Andrès og Morten, I disse harde tider, burde vi vel alle kjøpe så mye sex vi har tid og råd til, i solidaritet med en utsatt og utrydningstruet gruppe. Sexkjøpsloven tar sikte på å kvele sexmarkedet, blant annet for å hjelpe fattige sexarbeidere. Pion mener at å gjøre det vanskeligere for sexarbeidere å tjene penger, på ingen måte hjelper deres situasjon.

Gutter som vil knulle homoseksuell sex til salgs

Gutter som vil knulle homoseksuell sex til salgs

Gutter som vil knulle homoseksuell sex til salgs